Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:23:50

Poprawka 41

Za: 26 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20