Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:22:25

Poprawka 38

Za: 27 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20