Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:19:08

Poprawka 29

Za: 29 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 21