Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:18:45

Poprawka 28

Za: 29 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20