Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:15:22

Poprawka 9

Za: 52 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21