Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:14:02

Poprawka 6

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24