Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 20:05:16

Poprawka 1, 2, 3

Za: 52 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 20