Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Dnia 12-06-2015 godz. 19:59:25

Poprawka 2

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21