Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Dnia 12-06-2015 godz. 19:55:10

Poprawka 11

Za: 28 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19