Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Dnia 12-06-2015 godz. 19:54:45

Poprawka 8

Za: 26 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19