Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Dnia 12-06-2015 godz. 19:54:05

Poprawka 4

Za: 0 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 19