Narzędzia:

Dnia 11-06-2015 godz. 11:13:59

Za: 47 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 48