Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa

Dnia 06-05-2015 godz. 12:46:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 38