Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:16:09

Poprawka 1, 33

Za: 57 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19