Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Dnia 16-04-2015 godz. 16:39:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17