Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie

Dnia 16-04-2015 godz. 16:34:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 15