Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:15:18

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 28 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20