Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:28:14

Poprawka 39

Za: 56 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20