Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:27:33

Poprawka 37

Za: 54 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22