Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:26:24

Poprawka 30

Za: 57 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18