Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:25:10

Poprawka 27

Za: 54 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21