Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 19-03-2015 godz. 13:04:09

Poprawka 8

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21