Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 19-03-2015 godz. 13:03:24

Poprawka 6

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20