Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 19-03-2015 godz. 12:34:53

Poprawka 5

Za: 25 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21