Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-03-2015 godz. 12:57:16

Poprawka 23

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21