Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-03-2015 godz. 12:54:50

Poprawka 13

Za: 28 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 21