Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 19-03-2015 godz. 12:32:39

Poprawka 1

Za: 59 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 17 Nie głosowało: 23