Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-03-2012 godz. 10:57:03

Poprawka 2

Za: 68 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 13