Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Dnia 29-03-2012 godz. 10:52:27

Poprawka 4

Za: 68 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 10