Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Dnia 29-03-2012 godz. 10:51:45

Poprawka 3

Za: 86 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11