Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-03-2012 godz. 11:00:18

Poprawka 8

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 12