Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-03-2012 godz. 10:58:35

Poprawka 5

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 11