Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Dnia 05-03-2015 godz. 19:29:48

Poprawka 5

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17