Narzędzia:

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Dnia 05-03-2015 godz. 19:23:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11