Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 05-03-2015 godz. 18:42:45

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 12