Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 05-03-2015 godz. 18:42:02

Poprawka 10, 12

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12