Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Dnia 05-03-2015 godz. 18:37:41

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11