Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 05-03-2015 godz. 18:36:37

Poprawka 16

Za: 35 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 9