Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:42:17

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 52 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19