Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:41:53

Poprawka 20

Za: 25 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20