Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:36:10

Poprawka 1

Za: 5 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 23