Narzędzia:

Ustawa o rzeczach znalezionych

Dnia 07-02-2015 godz. 08:32:16

Poprawka 17

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19