Narzędzia:

Ustawa o rzeczach znalezionych

Dnia 07-02-2015 godz. 08:29:45

Poprawka 8

Za: 26 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 20