Narzędzia:

Ustawa o rzeczach znalezionych

Dnia 07-02-2015 godz. 08:29:10

Poprawka 6

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19