Narzędzia:

Ustawa o rzeczach znalezionych

Dnia 07-02-2015 godz. 08:28:57

Poprawka 4, 10

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21