Narzędzia:

Ustawa o rzeczach znalezionych

Dnia 07-02-2015 godz. 08:28:33

Poprawka 3, 5

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22