Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:31:02

Poprawka 110

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 24