Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:26:39

Poprawka 92

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 23