Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:25:22

Poprawka 89

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 20