Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:21:14

Poprawka 76

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 20